środa, 21 stycznia 2015

Krystyna Bochenek, Dariusz Krotko, Ludzie czy bogowie - zapowiedź

 Krystyna  Bochenek, Dariusz  Krotko, Ludzie czy bogowie, wyd. AGORA SAKrystyna  Bochenek  i  Dariusz  Krotko  w  rozmowie  z  27  najlepszymi  specjalistami  w

dziedzinie medycyny i cenionymi badaczami.

Przez kilka lat rozmawialiśmy z lekarzami, bo nie mogliśmy się pogodzić z oskarżeniami,

że są zadufani, przemęczeni, w ciągłej pogoni za pieniądzem. Niemoralni, stracili empatię.

Urynkowieni, zatopieni w procedurach, kontraktach, punkty za leczenie przeliczają na kasę.

Że się wzbogacili, co widać - zbudowali domy, jeżdżą lepszymi samochodami, wakacje

spędzają w ciepłych krajach. Pacjent to klient.

Pytaliśmy: wszyscy, większość czy nieliczni? Kto to jest wielki lekarz? Na jaką nagrodę mogą

liczyć i jak się mierzą z porażkami? Skąd czerpią wzory, kto jest dla nich mistrzem?

Nagradzali naszą ciekawość. Opowiadali o najbardziej intymnych sprawach, często były to

wyznania bardzo poruszające. Chętnie mówili o sensie cierpienia, choroby i o śmierci, z którą

tak często mieli do czynienia.

Szczeklik, Trojanowski, Religa, Kozuschek, Gibiński, Rudowski i inni. Niektórzy już nie żyją, a

zapisy rozmów z nimi są jak testamenty wielkich lekarzy
.

Dariusz Kortko


„Ludzie czy bogowie” to książka potrzebna nowym pokoleniom lekarzy. I pacjentom, którzy

powinni wierzyć, że są naprawdę w dobrych rękach.

Krystyna  Bochenek  i  Dariusz  Kortko  przeprowadzili  rozmowy  m.in.  z: dr  Tomaszem

Dangelem  (anestezjologiem),  prof.  Kornelem  Gibińskim  (internistą  i  gastroenterologiem),

prof.  Jerzym  Hołowieckim  (hematologiem),  prof.  Franciszekiem  Kokotem  (nefrologiem,

endokrynologiem),  prof.  Janem  Nielubowiczem  (chirurgie),  prof.  Zbigniewem  Religą

(kardiochirurgiem),  prof.  Witold  Rudowskim  (chirurgiem),  prof.  Henrykiem  Skarżyńskim  

(otolaryngologiem),  prof.  Cezarym  Szczylikem  (onkologiem),  prof.  Michałem  Tenderą

(kardiologiem).

Film „Bogowie” w reżyserii Łukasza Palkowskiego ukaże się na DVD 20 lutego.

(informacja prasowa wydawcy)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz